[trustindex no-registration=google]

Thử nghiệm pyrogen ở thỏ là gì?

Thử nghiệm pyrogen trên thỏ (RPT) được thực hiện để kiểm tra sự hiện diện của pyrogen trong các sản phẩm có thể chứa vi khuẩn Gram âm hoặc Gram dương. Thỏ được sử dụng vì nhiệt độ cơ thể của chúng tăng lên khi chúng được tiêm một sản phẩm gây sốt. Từ năm 1942 đến năm 1983, xét nghiệm pyrogen ở thỏ là tiêu chuẩn để xét nghiệm pyrogen; tuy nhiên, nó tốn nhiều công sức, kéo dài và tốn kém. Năm 1983, FDA và Dược điển Hoa Kỳ đã thông qua thử nghiệm nội độc tố vi khuẩn sử dụng Limulus amebocyte.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *