[trustindex no-registration=google]

Thông báo tăng giá hãng Stemcell Technologies

Kính gửi Quý khách hàng,
Như bạn có thể đã nghe nói, sự bất ổn trong bối cảnh kinh tế dẫn đến áp lực lạm phát đang ảnh hưởng đến chi phí nguyên liệu, sản xuất và chuỗi cung ứng trên toàn thế giới. Để đảm bảo nguồn cung và chất lượng sản phẩm của chúng tôi liên tục được thúc đẩy bởi sự gia tăng liên tục trong chi phí vận hành, vận chuyển hàng hóa và nguyên vật liệu, STEMCELL Technologies đã đưa ra quyết định khó khăn là tăng giá sản phẩm của chúng tôi. Việc thay đổi giá sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2022 và bạn sẽ nhận được giá niêm yết của sản phẩm mới trước ngày 31 tháng 7 năm 2022.
Xin lưu ý rằng các đơn đặt hàng nhận được vào hoặc trước ngày 31 tháng 8 năm 2022, sẽ được xử lý bằng cách sử dụng biểu giá hiện có.
Giá mới sẽ có hiệu lực đối với tất cả các đơn đặt hàng nhận được sau ngày đó.
Cảm ơn bạn đã hợp tác và tiếp tục hỗ trợ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản STEMCELL của bạn hoặc tôi trực tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *