[trustindex no-registration=google]

Thay đổi nhãn bao bì sản phẩm kiểm tra nội độc tố

Thay đổi nhãn bao bì sản phẩm kiểm tra nội độc tố

Thay đổi nhãn bao bì sản phẩm kiểm tra nội độc tố 

Là người đi đầu trong ngành y sinh, điều quan trọng là bạn phải nhận được các bản cập nhật liên quan đến các quy trình xét nghiệm nội độc tố của mình một cách kịp thời. Do đó, email này nhằm thông báo cho bạn rằng kể từ ngày 15 tháng 11, các thay đổi nhỏ đã được thực hiện đối với nhãn chai / hộp trên các sản phẩm nước thuốc thử LAL của chúng tôi. Bấm vào đây để biết thêm thông tin về những thay đổi nào đã được thực hiện đối với nhãn / bao bì.
 
Hãy cho tôi biết nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *