[trustindex no-registration=google]

Tag Archives: training

Chứng nhận đào tạo hiệu chuẩn và sửa chữa của Tập đoàn TSI – Hoa ký năm 2016

Ngày 04 tháng 02 năm 2016, sau 04 ngày dưới sự đào tạo của ngài M. Saravanan và thực hành tại phòng hiệu chuẩn của hãng TSI -Hoa kỳ tại Singapore, Công ty BMN đã hoàn thành khóa đào tạo và đạt được chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo hiệu chuẩn và sửa chữa […]