[trustindex no-registration=google]

Tag Archives: medical devices

Sự khác biệt giữa xét nghiệm Pyrogen và xét nghiệm nội độc tố vi khuẩn (BET) là gì?

Vì nội độc tố là một loại pyrogen nên cả hai đều xét nghiệm để tìm vi khuẩn Gram âm có hại có thể gây ra các triệu chứng đe dọa tính mạng nếu được đưa vào máu hoặc dịch tủy sống. Thử nghiệm pyrogen ở thỏ là một thử nghiệm in vivo (được thực […]

Thử nghiệm pyrogen ở thỏ là gì?

Thử nghiệm pyrogen trên thỏ (RPT) được thực hiện để kiểm tra sự hiện diện của pyrogen trong các sản phẩm có thể chứa vi khuẩn Gram âm hoặc Gram dương. Thỏ được sử dụng vì nhiệt độ cơ thể của chúng tăng lên khi chúng được tiêm một sản phẩm gây sốt. Từ năm […]