[trustindex no-registration=google]

Tag Archives: endotoxin indicator

BMN là đại diện Ủy Quyền của Charles River cho hiệu chuẩn máy nội độc tố

Với quan điểm đơn giản, một sản phẩm tốt thì cần phải có một dịch vụ tốt. #Endotoxin Dịch vụ tốt bao gồm: tư vấn mua sản phẩm và sử dụng phải tốt. Điều này đòi hỏi đại lý phải hiểu về sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng và ứng dụng của khách hàng. Thêm […]

Yêu cầu đối với chỉ thị nội độc tố dùng trong thẩm định hầm sấy

Chỉ thị nội độc tố - Endotoxin indicator

Yêu cầu đối với chỉ thị nội độc tố dùng trong thẩm định hầm sấy   Chỉ thị nội độc tố sau khi hoàn nguyên phải có nồng độ tối thiểu 1000 EU/ ống. Khả năng phục hồi của nồng độ nội độc tố trong ống dùng để thẩm định hầm sấy phải nằm trong […]