[trustindex no-registration=google]

Tag Archives: điện tử viễn thông

Kỹ thuật viên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị y tế – Sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị y tế. – Dịch, biên soạn tài liệu, chuẩn bị bài thuyết trình khi cần. – Hỗ trợ, hướng dẫn đào tạo về mặt kỹ thuật cho bộ phận […]