[trustindex no-registration=google]

Máy đếm tiểu phân phòng sạch model 9500

380,000,000.00

Máy đếm tiểu phân phòng sạch model Aerotrak 9500

Model: 9500

Hãng SX: TSI – Hoa kỳ

Tiêu chuẩn:

ISO 9001: 2000

ISO 14644-1: 2015

ISO 14644-2: 2015

ISO 14644-3:2019

FS209E

EU GMP Annex 1: 2008

ISO 21501-4: 2018

JIS B9921

US FDA Aseptic Processing guidance 2004

Máy đếm tiểu phân model 9500
Máy đếm tiểu phân phòng sạch model 9500

380,000,000.00