mTeSR ™ Plus cGMP, môi trường duy trì ổn định cho tế bào ES và iPS của con người

22,000,000.00

mTeSR ™ Plus cGMP, môi trường duy trì ổn định cho tế bào ES và iPS của con người

22,000,000.00