Kính hiển vi ba mắt B193 kết nối máy tính (Có sẵn 10 bộ)