[trustindex no-registration=google]

Mẫu báo cáo phân loại phòng sạch theo ISO 14644-1:2015

Mẫu báo cáo phân loại phòng sạch theo ISO 14644-1

Kính gửi Quý khách hàng, 

Băt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, Công ty TNHH Thiết bị Khoa học và Y tế BMN sẽ triển khai mẫu báo cáo kiểm tra phân loại phòng sạch theo tiêu chuẩn ISO 14644-1: 2015 theo mẫu đính kèm sau: 

[su_button url=”https://smartimesolution.com/wp-content/uploads/2021/12/Mau-bao-cao-phan-loai-phong-sach-Cleanroom-Classification_PASS.pdf” target=”blank” size=”16″ radius=”10″]Mẫu báo cáo phân loại phòng sạch Pass[/su_button]

 

[su_button url=”https://smartimesolution.com/wp-content/uploads/2021/12/Mau-bao-cao-phan-loai-phong-sach-Cleanroom-Classification_FAIL.pdf” target=”blank” size=”16″ radius=”10″]Mẫu báo cáo phân loại phòng sạch Fail[/su_button]

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *