Hội thảo: Phối hợp các phản ứng giám sát chất lượng không khí đối với các vụ cháy rừng

Phối hợp các phản ứng giám sát chất lượng không khí đối với các vụ cháy rừng

TSI tự hào giới thiệu một hội thảo trực tuyến miễn phí kéo dài một giờ với diễn giả khách mời Charles Pearson, về việc điều phối một phản ứng giám sát chất lượng không khí đối với các vụ cháy rừng.

 

Mỗi năm, cháy rừng phát ra hàng tấn hạt và các chất ô nhiễm khác có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe ở những người tiếp xúc với khói. Trong những năm gần đây, trong những đợt khói nghiêm trọng, gây ra bởi các vụ cháy rừng kéo dài hoặc kéo dài ở California, các cơ quan đã thể hiện tinh thần đồng đội trong việc lên kế hoạch cho hệ thống hỗ trợ chất lượng không khí cần thiết trong những sự cố này. Các đối tác phản ứng đã tạo ra các mô hình tổ chức phản ứng không khí, trong đó sử dụng việc tạo điều kiện cho các hoạt động chuẩn bị, phối hợp các nguồn lực và tạo ra một nền tảng truyền thông chung để phổ biến thông tin kịp thời cho tất cả các bên thích hợp và công chúng.

 

Bằng cách tập hợp các nguồn lực và phát triển các giao thức lập kế hoạch phản hồi lẫn nhau, phương pháp đa cơ quan này có thể tạo ra dữ liệu tốt hơn theo cách hiệu quả hơn. Dữ liệu được thu thập trong một sự cố, bất kể cơ quan nào tạo ra nó, được truyền đến các máy chủ quản lý dữ liệu được chia sẻ, nơi các chuyên gia chất lượng không khí và người quản lý dữ liệu xem, phân tích và đánh giá dữ liệu. Các trang web bổ sung có sẵn cho công chúng báo cáo các phép đo chất lượng không khí hàng giờ, tạo báo cáo dữ liệu tùy chỉnh và cung cấp các dịch vụ lập bản đồ liên quan đến sự cố. Hội thảo trực tuyến này sẽ đề cập đến việc California, cùng với các cơ quan chính phủ liên bang, bộ lạc, chính quyền địa phương và các thực thể khác ứng phó với các sự cố cháy rừng bằng cách phối hợp các nỗ lực của họ.

 

Ngày và giờ: Thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2020 10:00 PM

Giờ Bangkok (Bangkok, GMT + 07: 00)

Đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *