Deprecated: Creation of dynamic property Flatsome_Envato::$slug is deprecated in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/classes/class-flatsome-envato.php on line 47

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/helpers/helpers-frontend.php on line 31

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/helpers/helpers-frontend.php on line 31

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php on line 100

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php on line 163

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php on line 163

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php on line 163

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php on line 164

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php on line 164

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php on line 164

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php on line 173

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php on line 212

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php on line 212

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php on line 212

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php on line 240

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php on line 267

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/clean224/smartimesolution/wp-content/themes/flatsome/inc/builder/core/server/helpers/breakpoints.php on line 267
Hội thảo Celsis Adapt for Cell Therapy Applications – Smartimesolution – Giải pháp thời gian thông minh [trustindex no-registration=google]

Hội thảo Celsis Adapt for Cell Therapy Applications

Celsis Adapt

Thử nghiệm vô trùng truyền thống 14 ngày không có thời gian quay vòng nhanh cần thiết để đưa các sản phẩm có thời hạn sử dụng ngắn và ATMP tới bệnh nhân một cách hiệu quả. Với việc phát hành thiết bị tập trung mẫu Celsis Adapt ™, quá trình phát quang sinh học ATP của Celsis® hiện đã được trang bị đầy đủ để cung cấp các liệu pháp dựa trên tế bào cho bệnh nhân nhanh hơn bao giờ hết.

Hội thảo trên web này sẽ bao gồm:

của chúng tôi vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, lúc 14:30 IST ( 16 giờ Hà Nội) để có cái nhìn chuyên sâu về cách Celsis Adapt ™ hoạt động cũng như những lợi ích mà hệ thống cung cấp. Hệ thống không chỉ mang lại kết quả nhanh hơn mà còn duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu, hợp lý hóa quá trình tự động hóa và tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.

• Cách Celsis Adapt ™ hoạt động, quy trình sản xuất và các ứng dụng khác nhau

• Bối cảnh quy định của các sản phẩm dựa trên tế bào và các yêu cầu xác nhận đối với các mẫu được thử nghiệm

• Những thách thức của các phương pháp vi sinh vật nhanh chóng trong thời hạn sử dụng ngắn và thử nghiệm ATMP

• Các phương pháp tiếp cận thành công để chứng minh sự tương đương với các phương pháp Micro QC truyền thống

• Dịch vụ hỗ trợ việc triển khai hiệu quả Celsis Adapt ™

Tôi hy vọng sẽ gặp bạn ở đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *