[trustindex no-registration=google]

Giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng máy đếm tiểu phân 9500

Giới thiệu máy đếm tiểu phân Aerotrak 9500 hãng TSI Mỹ

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Q2LmJFIkHUA[/embedyt]

Các chức năng của máy đếm tiểu phân 9500

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rTBEmOVuAmI[/embedyt]

Cách tạo phòng lấy mẫu, điểm lấy mẫu và công thức lấy mẫu

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lvenG35zJow[/embedyt]

Cách tạo báo cáo trên máy đếm tiểu phân 9500

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=AmW23QUoeWg[/embedyt]

Mục data và báo cáo máy đếm tiểu phân 9500

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=sjeDwoaLO0U[/embedyt]

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *