[trustindex no-registration=google]

Customer LAL Training Events

Kính gửi các khách hàng,

Năm nay, Charles River, sẽ tổ chức hai khóa đào tạo LAL tại Dublin cho khách hàng. Lần đầu tiên được tổ chức từ 24 đến 26 tháng 3 năm 2020, lần thứ hai vào tháng 9/10, 29 tháng 9 đến 1 tháng 10. Các khóa học này sẽ được trình bày bằng tiếng Anh và sẽ bao gồm các bài giảng và đào tạo thực hành trong ba ngày. Các chủ đề sẽ bao gồm:

  • Lịch sử Thử nghiệm Pyrogen và LAL
  • Các yếu tố ảnh hưởng sản phẩm
  • Thực hành tốt nhất và tính toán
  • Các buổi thực hành để kiểm tra LAL động học từ trình độ phân tích đến xác nhận sản phẩm.

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một liên kết đến trang web đăng ký cho các khóa học. Chương trình nghị sự đầy đủ cho khóa học cũng có thể được tìm thấy trên trang web đăng ký, cũng như các đề xuất về phí và chỗ ở. Các khóa học này đã được chứng minh rất phổ biến trong những năm qua, với mỗi khóa học chỉ giới hạn 8 người tham dự để tối đa hóa lợi ích đào tạo, bất kỳ khách hàng nào cũng muốn tham gia vui lòng đăng ký càng sớm càng tốt, vì khi tất cả 8 vị trí đã được lấp đầy, khóa học sẽ được đóng lại.

https://events.criver.com/LALWORKSHOP2020

5 thoughts on “Customer LAL Training Events

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *