[trustindex no-registration=google]

Câu hỏi thường gặp (FAQ) về Thiết bị kiểm tra nội độc tố

Thiết bị kiểm tra nội độc tố nào tốt nhất cho tổ chức của tôi?

Do các giải pháp kiểm tra nội độc tố vi khuẩn khác nhau theo phương pháp, nên mỗi phòng thí nghiệm cần tự quyết định dụng cụ nào sẽ phù hợp nhất với họ dựa trên nguồn nhân lực, tiền bạc và thời gian. Charles River cung cấp nhiều loại thiết bị kiểm tra LAL như: Endosafe® nexgen-PTS ™, Endosafe® nexgen-MCS ™, Endosafe® Nexus ™ và Đầu đọc đĩa BioTek®.

Tại sao tổ chức của tôi chọn thiết bị kiểm tra nội độc tố tự động?

Thực hiện xét nghiệm nội độc tố vi khuẩn trên một số lượng lớn mẫu bằng phương pháp truyền thống có thể vừa tốn thời gian vừa khiến kết quả xét nghiệm dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài, chẳng hạn như lỗi kỹ thuật viên và dị thường đường cong chuẩn. Các giải pháp kiểm tra nội độc tố tự động như Nexus ™ sẽ cho phép các kỹ thuật viên của bạn thực hiện các nhiệm vụ khác và ngăn ngừa lỗi của con người khi thực hiện xét nghiệm. Xem cách Pfizer sử dụng Endosafe® Nexus ™.

Liên hệ

 

 

 

 

 

Câu hỏi thường gặp (FAQ) về Thiết bị kiểm tra nội độc tố

Thiết bị kiểm tra nội độc tố nào tốt nhất cho tổ chức của tôi?

Do các giải pháp kiểm tra nội độc tố vi khuẩn khác nhau theo phương pháp, nên mỗi phòng thí nghiệm cần tự quyết định dụng cụ nào sẽ phù hợp nhất với họ dựa trên nguồn nhân lực, tiền bạc và thời gian. Charles River cung cấp nhiều loại thiết bị kiểm tra LAL như: Endosafe® nexgen-PTS ™, Endosafe® nexgen-MCS ™, Endosafe® Nexus ™ và Đầu đọc đĩa BioTek®.

Tại sao tổ chức của tôi chọn thiết bị kiểm tra nội độc tố tự động?

Thực hiện xét nghiệm nội độc tố vi khuẩn trên một số lượng lớn mẫu bằng phương pháp truyền thống có thể vừa tốn thời gian vừa khiến kết quả xét nghiệm dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài, chẳng hạn như lỗi kỹ thuật viên và dị thường đường cong chuẩn. Các giải pháp kiểm tra nội độc tố tự động như Nexus ™ sẽ cho phép các kỹ thuật viên của bạn thực hiện các nhiệm vụ khác và ngăn ngừa lỗi của con người khi thực hiện xét nghiệm. Xem cách Pfizer sử dụng Endosafe® Nexus ™.

Liên hệ

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *