[trustindex no-registration=google]

Câu hỏi thường gặp (FAQ) Về phần mềm kiểm tra nội độc tố

Câu hỏi thường gặp (FAQ) Về phần mềm kiểm tra nội độc tố

Những dụng cụ kiểm tra nào có thể được sử dụng với phần mềm kiểm tra nội độc tố do Charles River tạo ra?

EndoScan-V phiên bản 6.0 tương thích với thiết bị đọc vi tấm BioTek® ELx808IU, Endosafe® -MCS ™ và Endosafe® nexgen-MCS ™, Endosafe® -PTS ™ và Endosafe® nexgen-PTS ™.

Bạn có cần phải có EndoScan-V để sử dụng Charles River Cortex không?

Bạn có thể sử dụng Cortex với Endosafe nexgen-PTS như một công cụ độc lập. Tất cả các thiết bị Endosafe khác đều yêu cầu EndoScan-V làm trình điều khiển để sử dụng Cortex.

 

Tại sao tuân thủ tính toàn vẹn của dữ liệu hiện đang là chủ đề nóng đối với phần mềm kiểm tra nội độc tố?

FDA và các cơ quan quản lý toàn cầu khác muốn cải thiện chất lượng thuốc và sự an toàn của bệnh nhân thông qua việc giám sát cẩn thận dữ liệu tại các nhà sản xuất dược phẩm. Các biện pháp kiểm soát tính toàn vẹn của dữ liệu đảm bảo tính chính xác của dữ liệu mà các cơ quan quản lý muốn xem. Tìm hiểu thêm về tuân thủ toàn vẹn dữ liệu và 21 CFR Phần 11.

 

Phần mềm xét nghiệm nội độc tố Charles River nào có thể được sử dụng để theo dõi và tìm kiếm dữ liệu xét nghiệm nội độc tố của tôi?

Charles River Cortex cho phép bạn chuyển đổi dữ liệu phân tích thành các kết quả có thể thực hiện được với tính năng theo dõi và xu hướng trong thời gian thực.

 

Tôi tìm thêm thông tin ở đâu?

Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang tài nguyên kỹ thuật Endosafe của chúng tôi.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *