Các phương pháp kiểm tra nội độc tố

nội độc tố endotoxin

Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/clean224/smartimesolution/wp-includes/functions.php on line 5453

LAL là gì?

 • Dịch chiết từ tế bào máu đơn của sam biển – the Amebocyte.
 • LAL là một hệ thống phản ứng enzyme tạo gel:
  • Các enzyme tạo gel đóng vai trò trong cơ chế phản vệ đơn giản của Sam.
 • LAL được biết là phương pháp nhạy nhất trong việc phát hiện nội độc tố vi khuẩn Gram -.
Quy trình lấy máu sam biển
Quy trình lấy máu sam biển

Độ nhạy của phương pháp kiểm tra nội độc tố bằng máu sam biển

 • Máu sam có thể kiểm tra nội độc tố nhỏ hơn 1 phần nghìn tỷ gam – 0.000000000001 grams
 • 1 phần 1 nghìn tỷ tương được với
  • 1 giây trong 320 thế kỷ
  • 1 hạt đường trong một hồ bơi olympic

Phương pháp kiểm tra nội độc tố

Phương pháp tao gel – Gel-Clot

 • Phản ứng đầu tiên được chấp nhận bởi FDA
 • Giới hạn kiểm tra (+/-)

Phương pháp đo độ đục  – Turbidimetric

 • Mở rộng của phương pháp tạo gel
 • Phương pháp định lượng đầu tiên
 • Phương pháp đo độ đục động học – phổ biến hơn

Phương pháp tạo màu điểm cuối

 • Là phản ứng LAL tạo màu đầu tiên
 • Dải đo giới hạn 1 Log
 • Phương pháp tạo màu động học
 • Phương pháp phức tạp nhất
 • Dải đo rộng nhất và ít yếu tố ảnh hưởng nhất

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=m9sLFyj00OY&t=19s” width=”600″ height=”400″ responsive=”yes” autoplay=”no” mute=”no” title=”quy trình lấy máu sam và bảo tồn”] Yêu cầu tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *