[trustindex no-registration=google]

BMN là đại diện Ủy Quyền của Charles River cho hiệu chuẩn máy nội độc tố

Với quan điểm đơn giản, một sản phẩm tốt thì cần phải có một dịch vụ tốt. #Endotoxin

Dịch vụ tốt bao gồm: tư vấn mua sản phẩm và sử dụng phải tốt. Điều này đòi hỏi đại lý phải hiểu về sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng và ứng dụng của khách hàng. Thêm vào đó, dịch vụ tốt thì phải sửa chữa nhanh, hiệu chuẩn nhanh.

Công ty BMN còn áp dụng chính sách cho khách hàng mượn máy đo #endotoxin của hãng Charles River để sử dụng trong quá trình khách hàng gửi máy để công ty BMN sửa chữa và hiệu chuẩn. Điều này giúp cho không việc của khách hàng được diễn ra liên tục, giúp nâng cao hiệu suất công việc của khách hàng.

Sử dụng thiết bị và dịch vụ của công ty BMN sẽ tiết kiệm thời gian quý báu của quý khách.

#savingyourprecioustime

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *