[trustindex no-registration=google]

6.7 Lỗi thời gian lấy mẫu của máy đếm tiểu phân quang học khi hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn  ISO 21501-4:2018

6.7 Lỗi thời gian lấy mẫu của máy đếm tiểu phân quang học khi hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn  ISO 21501-4:2018

MPE (Sai số tối đa cho phép)  trong khoảng thời gian lấy mẫu phải là 0,01 (tương ứng với 1%) giá trị đặt trước.

Nếu LSAPC không có hệ thống kiểm soát thời gian lấy mẫu thì điều khoản này không áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *