[trustindex no-registration=google]

6.4 Số đếm sai của máy đếm tiểu phân quang học theo ISO 21501-4:2018

6.4 Số đếm sai của máy đếm tiểu phân quang học theo ISO 21501-4:2018

Số đếm sai trên một thể tích tính bằng mét khối và giới hạn tin cậy trên 95% (UCL) của nó sẽ được xác định theo 7.4. 95% UCL phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị do nhà sản xuất LSAPC chỉ định và báo cáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *